Hanne Dahl

Mulighedernes folkekirke – med menigheden i centrum

Vi skal udvikle i stedet for at afvikle

  • Som biskop vil jeg bestræbe mig på at være en både tilgængelig og loyal leder for alle stiftets præster og menighedsråd.
  • Som biskop vil jeg lytte til og involvere både præster og menighedsrådsmedlemmer i beslutninger, der vedrører deres sogn. Beslutninger skal træffes på et åbent og oplyst grundlag.
  • Som biskop vil jeg, inden for de rammer bekendelsesgrundlaget sætter, give plads til, at de enkelte sogne og præster udfolder den kirke, de ønsker. Biskoppen skal ikke være smagsdommer.
  • Så længe der i lokalsamfundet er vilje til at holde en kirke åben, skal vi sammen arbejde for at gøre det muligt. Der skal fortsat være lys i præstegårdene på landet.
  • Vi skal sammen skabe en kultur, hvor man som sogn og kirke søger at skabe så meget kirke som muligt for de ressourcer, vi har. Forskellige sogne kræver forskellige løsninger.
SE MIT PROGRAM

Folkekirkens rolle

Kirken skal være med til at sætte en ramme for vores liv på godt og på ondt. Når vi i livet udsættes for begivenheder, der truer selve vores eksistens, skal vi mødes af en kirke, der prædiker håb. Forkyndelsen skal svare igen på de anslag, der tager livsmodet fra os.
Når vi i livet møder umenneskeligheden, skal forkyndelsen svare igen med evangeliets bud om, at der altid er en næste, vi skal tage os kærligt af. Derved bliver buddet om næstekærlighed vores mulighed for at forandre livet til det bedre for en anden.

Mine forudsætninger

Gennem mit arbejdsliv har jeg været langt omkring. Jeg har været præst både på landet og i byen og kender derfor til de udfordringer, som er begge steder. Som studenterpræst lærte jeg, hvad det indebærer at være funktionspræst, og kender til at arbejde med unge. Jeg har undervist på Teologisk Voksenundersvisning har derfra et stort netværk over hele stiftet.
Min tid i EU bl.a. som sekretariatsleder har givet mig gode lederegenskaber og organisatorisk erfaring, som jeg vil bruge som biskop i Aalborg Stift.
Mit teologiske fundament er solidt og jeg har forsvaret en Ph.D grad som forsker ved Aalborg Universitet. Den handler om forholdet mellem kirke og velfærdssamfund siden reformationen baseret på både feltstudier og teori.
Jeg har desuden arbejdet med at synliggøre og nytænke kirken i mange sammenhænge. For eksempel: Drop In dåb, Historiske Hotspots, foredrag, bogudgivelser og TV. Jeg er også en aktiv og meget citeret debattør af etiske spørgsmål.
Jeg har en stor kontaktflade og er god til at inddrage andre end ”kirkefolk” i kirkens liv.
Mit CV er langt og favner bredt. Du er velkommen til at læse videre her på siden og følge mig på min facebookside

Klik og Hent Folder her:
Hent Folder
Download Folder